Bewind

Op grond van artikel 431 van boek 1 personen- en familierecht is het mogelijk de goederen van de meerderjarige persoon die als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand danwel verkwisting of het hebben van problematische schulden tijdelijk of duurzaam niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen onder bewind te laten stellen.

Namens deze persoon kan er bij de rechtbank van het kanton waarbinnen deze woonachtig is een verzoek tot instelling van bewind worden ingediend. Dit verzoek dient te worden onderbouwd met een verklaring van de behandelend specialist. Het uitgangspunt van de wet is dat een familielid van de betreffende persoon zich aanmeld als bewindvoerder, bij afwezigheid hiervan kan een professioneel bewindvoerder worden aangesteld.

Na aanstelling als bewindvoerder is deze verantwoordelijk voor het nakomen van de financiële verplichtingen van de betreffende persoon. Post van instanties wordt verstuurd naar de bewindvoerder en het beheer van inkomen wordt overgenomen. De bewindvoerder is tevens verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte en het eventueel aanvragen van inkomens aanvullende voorzieningen. In geval van een problematische schuldsituatie kan de bewindvoerder een aanmelding verzorgen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Voor de werkzaamheden van de bewindvoerder wordt er een beloning in rekening gebracht, dit wordt vastgesteld en gepubliceerd door de wetgever. Voor de persoon met inkomsten op bijstandsniveau kan de bewindvoerder ter vergoeding van de beloning een aanvraag bijzondere bijstand indienen. De bewindvoerder is naar de rechtbank verantwoording verschuldigd over de uitvoering van taken.