Advies

Constateert u dat een familielid, kennis of cliënt te maken heeft met wanorde in de financiële situatie of achterstanden in betalingen die worden veroorzaakt omdat diegene niet (meer) in staat is de eigen belangen te behartigen? Dan is het belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Het niet tijdig voldoen van de financiële verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de incasso wordt overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, vaak met oploop van kosten tot gevolg.

Laros Beheer kan vrijblijvend met u de situatie bezien en een passende oplossing bieden. Het indienen van een verzoek bij de rechtbank tot onderbewindstelling van de goederen van de betreffende persoon is een mogelijkheid maar als de situatie onder controle kan komen met een minder ingrijpende maatregel, bijvoorbeeld het onder toezicht stellen van de betaalrekening bij een vertrouwenspersoon of het aanvragen van budgetbeheer, geniet dit de voorkeur.

Mochten wij samen tot de conclusie komen dat de situatie het indienen van een verzoek tot instelling van bewind rechtvaardigt dan kan Laros Beheer zich aanbieden als bewindvoerder en u in dit proces begeleiden.